۳) انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری:
به کارکنان اجازه می‌دهد درک بهتری از کار خود به عمل آورده، راه‌حل‌های نوآور مطرح کنند، با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخله داشته باشند. در نتیجه کارکنان می توانند در موقعیت‌های چند وظیفه‌ای فعال باشند و سازمان می‌تواند روحیه کارکنان را بالا ببرد.
۴) مزیت رقابتی:
سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا کاملاً مشتریان، دیدگاه‌ها، بازار و رقابت را درک کرده، بتوانند شکاف‌ها و فرصت های رقابتی را شناسایی کنند.
۵- توسعه دارایی:
توانایی سازمان را در سرمایه‌گذاری در حفاظت قانونی برای مالکیت معنوی بهبود می‌بخشد. در غیر این صورت ثبت اختراعات علائم تجاری، اجازه‌نامه‌ها، حق انحصاری اثر و اسرار تجاری ممکن است در زمان درست به کار گرفته نشود و منجر به حفاظت قانونی کمتر و کاهش ارزیابی بازار برای مالکیت معنوی شود.
۶- افزایش محصول:
به سازمان اجازه می‌دهد که دانش را در خدمت و فرآورده‌ها را به کار گیرد. در نتیجه، ارزش درک شده محصول با نسبت مستقیم، میزان و کیفیت دانش در محصول افزایش پیدا می‌کند (مانند محصولات نرم‌افزاری).
۷- مدیریت مشتری:
سازمان را قادر می‌سازد تا توجه کانونی و خدمت به مشتری را افزایش دهد. دانش مشتری باعث سرعت پاسخ به سوالات، توصیه‌ها و شکایت‌های مشتری می‌شود. این امر همچنین، تضمین کننده سازگاری و کیفیت بهتر خدمات به مشتریان می‌گردد. راه حل مشکلات عادی به سادگی قابل دسترسی است.
۸- به کارگیری سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه انسانی:
از طریق توانایی بخشیدن به سهیم شدن در فرآیندهای اسناد، بررسی و حل استثنائات و در اختیار گرفتن و انتقال دانش ضمنی، سازمان‌ها می‌توانند به بهترین وجه در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه‌گذاری کنند. منافع مدیریت دانش را در غالب منافع کمی و کیفی می‌توان به شرح زیر ارائه نمود (برگرن، ۱۳۸۵: ۲۳۲):

منافع کیفی مدیریت دانش منافع کمی مدیریت دانش
مدیریت اثربخش ایده‌های جدید
کاهش ترک خدمت کارکنان
درک بهتر نیازهای مشتریان
افزایش وفاداری مشتریان
افزایش ارتباط با مشتریان
افزایش رضایت مشتری
افزایش نوآوری
توانمندسازی کارکنان دانش‌مدار
افزایش بهره‌وری کارکنان دانش‌مدار
افزایش رضایت کارکنان دانش‌مدار
افزایش نرخ نگهداری کارکنان
کسب رهبری بازار
ایجاد ثبات رویه در رفتار سازمان
افزایش رضایت سهامداران
تغییر فرهنگی مثبت
بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها
صرفه‌جویی در هزینه‌ها
افزایش نرخ جذب مشتریان جدید
بهبود عملکرد شرکت
بهبود حاشیه سود
بهبود ارزش‌زایی سازمان
افزایش نرخ حفظ مشتری
افزایش سهم بازار
افزایش خرید تکراری
افزایش ارزش‌ سهام شرکت
کاهش هزینه فروش
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.