کارکرد فرآیندی[۳۸]: توصیف چگونگی انجام واقعه‌ای
کارکرد علت- معلولی: بیان چرایی وقوع یک پدیده
تقسیم‌بندی فوق توسط کوئین و همکارانش در مورد دانش حرفه‌ای یک سازمان به کار گرفته شده است. ایشان دانش حرفه‌ای را در یک سازمان به ترتیب اهمیت به چهار سطح کارکردی تعریف کرده‌اند و بیان می‌دارند که سه سطح اول در سیستم‌های سازمان، پایگاه داده‌ها و یا فناوری‌های عملیاتی موجود می‌باشد اما سطح چهارم مرتبط با فرهنگ سازمانی است (جعفری، کلانتری، ۱۳۸۲: ۲۶).
* (Know- What)؛ دانش درک یا دانستن چه چیزها: از طریق آموزش رسمی بدست می‌آید، در عین اینکه برای سازمان ضروری است ولی برای موفقیت تجاری کافی نیست.
* (Know- How)؛ مهارت پیشرفته یا دانستن چگونگی‌ها: تبدیل آموخته‌های کتابی به اجرای اثربخش و توانایی به کارگیری اصول علمی یک رشته در دنیای پیچیده واقعی این سطح از دانش برای سازمان، ارزش افزوده زیادی به دنبال دارد.
* (Know- Whay)؛ فهم سیستم‌ها یا دانستن چراها: این دانش به افراد حرفه‌ای اجازه می دهد تا از سطح اجرای وظایف فراتر روند و به حل مسائل وسیع‌تر و پیچیده‌تر بپردازند و ارزشی فوق‌العاده را برای سازمان‌ها ایجاد کنند.
* (Care-Whay)؛ خلاقیت خودانگیخته یا توجه به چراها: شامل انگیزه، اشتیاق و تطبیق برای موفقیت می‌شود. بدون این خصوصیات دانش حرفه‌ای سازمان دچار رخوت می‌شود و از تغییر و بهبود در جهت تطابق با الزامات محیط پیرامون باز می‌ماند.

۲- ۱- ۹- ۵ تقسیم‌بندی معرفت‌شناختی دانش:

از نظر هرون[۳۹]، دانش را می‌توان بر اساس معرفت شناختی به چهار نوع تقسیم کرد:
دانش تجربی: حاصل تماس و برخورد مستقیم با پدیده‌ها است.
دانش توصیف کننده: توصیف پدیده‌ها از طریق تصاویر، شعر، داستان، موسیقی و…
دانش پیشنهاد دهنده: توانمند در بیان پدیده‌ها با گزاره‌های اخباری.
دانش کارکرد: دانستن چگونه انجام دادن عمل است و در قالب مهارت‌ها و صلاحیت‌ها خود را نشان می‌دهد (جعفری، کلانتر، ۱۳۸۲: ۲۶).

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات ...

۲- ۱- ۹- ۶ دانش رسمی و دانش غیررسمی:

دانشمندانی همچون لیلز و شوونگ (۱۹۹۲)، تینی و شواتز (۱۹۹۹)، کونلین (۲۰۰۱) گارد (۲۰۰۱) و آملر (۲۰۰۱) دیدگاه‌هایی در ارتباط با تفاوت بین دانش رسمی و دانش غیررسمی به شرح ذیل داشتند (الوانی، ۱۳۸۲: ۷۸).

زمینه تفاوت دانش رسمی دانش غیررسمی
ماهیت و محتوای اطلاعات و دانش رسمی جملات بایدی و الزامات قانونی مفروضات، استنباط‌ها، استدلال‌ها، ایده‌ها، دیدگاه‌ها، عقلانیت نهفته در پس تصمیمات
روش تهیه و تنظیم دانش سازمانی بر اساس قوانین و مقررات بر اساس استراتژی‌های مدیریت دانش و از طریق مصاحبه با تصمیم گیرندگان
هدف ثبت و نگهداری اطلاعات ضروری برای نیازهای آتی ثبت و نگهداری دانش سازمانی برای تحلیل، ارزیابی، توسعه و ترویج آن در سازمان و تقویت یادگیری سازمانی
شکل و ساختار در قالب گزارش، دستور جلسه، برنامه‌های و آئین نامه‌ها در قالب سیستم‌های دانش محور، سیستم‌های اطلاعات مسأله محور، تجزیه و تحلیل صورتجلسات
ضرورت و اهمیت باعث تداوم فعالیت‌های سازمان می‌شود.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است