راحت طلب

خرید بر اساس یک کار روتین یا معمولی صورت می پذیرد، متعهد به خرید از یک علامت تجاری خاص هستند که در دسترس آن‌ها باشد.

قانع

محصولات را بر اساس مزایایشان مورد بررسی قرار می دهند، اما خریدهای فعلی یا قبلی می تواند شرکت‌ها را در ایجاد رابطه مستحکم تر با اینگونه مشتریان یاری دهد.

متعهد

به زحمت جذب علائم تجاری دیگر می شوند. آن‌ها با پشتیبانی کردن از علامت تجاری و ترغیب دیگر مشتریان باعث ایجاد ارزش افزوده برای علامت تجاری می شوند.

جدول (۲-۵) نگرش های مشتریان وفادار(راولی، ۲۰۰۵)

گروه وفاداری نگرش های نمونه
ناچار نسبت به علامت تجاری نگرش معمولی دارند و هرگونه تجربه بدی با محصول تأثیر منفی ای بر طرز نگرش آن‌ها نمی گذارد.
راحت طلب علاقه خاصی به هیچ علامت تجاری ندارند، مگر اینکه دسترسی به آن‌ها راحت تر باشد.
قانع نگرش مثبتی در مورد علامت تجاری دارند و اگر مورد پرسش قرار بگیرند، به خوبی نگرش خود را به نمایش می گذارند.
متعهد هم تعهد مثبتی به علامت تجاری دارند و هم مبلغان فردی خوب هستند که بر روی مشتریان دیگر و مشتریان بالقوه تأثیرگذار هستند.

مشتریان ناچار :همه گونه محصول یا خدمت مورد توجه اینگونه مشتریان قرار می گیرد. آن‌ها بدین دلیل دنباله روی علامت تجاری هستند که هیچ انتخاب واقعی دیگری ندارند. این مشتریان یا انتخاب‌های بسیار کمی دارند و یا هزینه انتقال برای آن‌ها بسیار بالاست. در دیدگاه سنتی، همه مشتریان بخش‌های عمومی در این دسته بندی قرار می گیرند. سیاست های بازاریابی همیشه به دنبال این هستند که مشتریان این گروه را به سطوح بالاتر وفاداری برسانند. مثلاً در انگلستان برای رفع این مساله، قوانینی اتخاذ شد تا رقابت را در صنایع حمل و نقل، آب و برق و مخابرات ایجاد نماید. از مشتریان خواسته شد تا موقعیت قبلی خود را به عنوان یک مشتری ناچار رها کرده و سعی کنند به دنبال گرفتن خدمات جدید از دیگر شرکت‌ها برآیند. بعضی از مشتریان دیدگاه خود را تغییر دادند ولی بعضی همچنان به روش قبلی خود ادامه دادند؛ علت این امر این است که تصمیم گیری برای تغییر خود، کاری سخت و مشکل است که بسیاری از آن‌ها تمایلی برای مواجه شدن با آن را ندارند.
مشتریانی نیز وجود دارد که تلاش می‌کنند خود را به یک مارک تجاری وصل کنند، زیرا تجربه کار با شرکت دیگری را نداشته‌اند.

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir