• اطلاع رسانی در خصوص خدمات متنوع بانک همراه با بیان مزیت های آن‌ها
 • برقراری رابطه و انجام مذاکرات مستمر و منسجم برای جذب آن‌ها در سطوح مختلف
 • تمرکز بر فعالیت‌های تبلیغی ترغیبی جهت تشویق و ترغیب آن‌ها به استفاده از خدمات بانک ها.
 • تدوین برنامه های تشویقی برای مشتریان فعلی جهت ارجاع مشتریان بالقوه به بانک ها.
 • طبقه سوم- مشتریان یک روزه[۳۸]
  این طبقه دربردارنده مشتریانی است که برای بار اول به بانک مراجعه کرده‌اند. این افراد کسانی هستند که یکبار عمل مبادله را با بانک انجام داده‌اند، ولی هیچ وابستگی نسبت به بانک در آن‌ها وجود ندارد. همچنین سطح آگاهی آن‌ها در مورد بانک کم است. هدف بانک در این مرحله هم کنشی و برقراری ارتباط با مشتریان است.
  راهبردها و برنامه های بانک در این بخش عبارتند از:

  1. متمایز نمودن خدمات اعطایی به مشتریان با افزودن ارزش به آن.
  2. برخورد و تعامل صمیمانه و دوستانه کارکنان با این مشتریان و فراهم آوردن زمینه جذب آن‌ها به بانک.
  3. افزایش شانس تکرار مراجعه با ایجاد احساس خشنودی در آن‌ها.

  طبقه چهارم – مشتریان دائمی[۳۹]
  مشتریانی هستند که به صورت پی در پی به بانک مراجعه می‌کنند. این افراد ضمن مراجعه مداوم به بانک و بهره‌گیری از خدمات آن از حضور خود در بانک، احساس خوشایندی دارند. اما حمایت این مشتریان از بانک بیشتر حالت انفعالی دارد تا فعالانه. هدف اصلی بانک در این بخش، توسعه روابط با مشتریان و ارزش آفرینی برای آن‌ها هنگام استفاده از خدمات است. در این مرحله بانک ها از مشتریان خود بیشتر می دانند و زمان بیشتری را به کار آن‌ها اختصاص می دهند. برنامه ها و راهبردهای بانک در این مرحله عبارت است از:

  1. فراهم کردن ارزش هایی فراتر از ارزش های ذاتی کالاها یا خدماتی که به آن‌ها عرضه می‌شود.
  2. اتخاذ استراتژی قیمت گذاری رابطه مند برای این مشتریان.
  3. سرمایه گذاری بر روی ماندگارسازی این مشتریان با ابزارهای مختلف(نظیر باشگاه مشتریان).
  4. نوآوری و بهبود مستمر کیفیت خدمات (ایجاد مزیت رقابتی).

  طبقه پنجم- مشتریان وفادار یا وکیل مدافع ها[۴۰]
  دربردارنده مشتریانی است که افزودن بهره گیری پی در پی از خدمات بانک، به صورت فعالانه نیز از بانک حمایت می‌کنند. یکی از مهم ترین حمایت های آن‌ها، ارجاع دیگر افراد به بانک از راه تبلیغات شفاهی است.
  گفته می‌شود که بهترین روش تبلیغ، مشتریان خشنود هستند. مردم به دیدگاه دوستان و آشنایان بیش از هر تبلیغی اهمیت می‌دهند.
  مهم‌ترین راهبردها و برنامه‌های بانک برای این طبقه عبارت است از:

  1. در نظر گرفتن تسهیلات و مزایای ویژه برای آن‌ها.
  2. نظرسنجی مستمر در ارتباط با خدمات جدید بانک.
  3. دعوت از این گروه جهت مشارکت در مراسم و مناسبت‌های مختلف در بانک.
  4. ارسال پیام های تبریک به مناسبت های مختلف و …

  طبقه ششم – مشتریان متعهد[۴۱]
  دربردارنده مشتریانی است که افزون بر ویژگی‌های برشمرده برای مشتریان وفادار، از ماندگاری بالایی در بانک برخوردارند و یکی از نشانه های شناسایی این دسته از مشتریان واکنش های در خور مشاهده در رفتار آن‌ها با بانک است. آنچنان که هدف های خود و بانک برگزیده خود را در یک راستا می بینند و حتی از آن‌ها با نام شریکان بانک یاد می‌شود، چرا که به سود مشترک خود با بانک اعتقاد دارند.
  برخی از بانک ها آن چنان در روابط خود با مشتریان پیش رفته‌اند که با آنان همانند شریک رفتار می‌کنند. اینگونه بانک ها در طراحی و توسعه خدمات جدید، بهبود خدمات فعلی بانک و بررسی فرایندهای ارائه خدمات، سیاست های بازاریابی و قیمت گذای، مشتریان خود را مشارکت می‌دهند و نظرات و دیدگاه‌های آنان را به کار می بندند.
  مهم ترین استراتژی ها و برنامه های بانک در این مرحله عبارت است از:

  1. برقراری روباط فوق العاده مستحکم با این دسته از مشتریان.
  2. در قیمت گذاری خدمات مورد نیاز این مشتریان و خدمات خاص برای آن‌ها، دقت فوقالعاده صورت می‌پذیرد.
  3. دعوت مداوم و منظم از این گروه جهت مشارکت در طراحی و توسعه خدمات بانکی و چگونگی ارائه آن‌ها.
  4. تقدیر و تشکر از این مشتریان در مناسبت‌های خاص.
  5. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.