‌آی بر شناخت ایلات وعشایر، چاپ اول، تهران، نشر نی، ص ۷۴ ایرج افشار ،همان، ص ۶۱۷٫ ↑

 

 • . مهدی بامداد،۱۳۶۳، شرح حال رجال ایران، جلد اول، چاپ سوم، تهران، زوار، ص ۴۰-۱۳۸ و ایرج افشار، همان، ج ۲، ص ۶۲۱٫ ↑

 

 • . پی یر آبرلینگ،۱۳۵۸، «سیاست قبیله‌ای انگلیس در جنوب ایران»، ترجمه کاوه بیات، ماهنامه نور، ش ۱۴، مورخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۵۸، ص ۷۲٫ ↑

 

 • . دومورینی،۱۳۷۵، عشایر فارس، ترجمه جلال الدین رفیع فر، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، صص ۲۹-۲۸٫ ↑

 

 • .احمد نقیب زاده ، همان، ص ۴۵٫ ↑

 

 • . حبیب الله پیمان،۱۳۴۷، توصیف تحلیلی از ساختمان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایل قشقایی، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،ص۴۹۸٫ ↑

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • . منوچهرکیانی، همان، ص ۱۷۶٫ ↑

 

 • . ایرج افشار، همان، جلد ۲، ص ۱۲۵٫ ↑

 

 • . نصیری طیبی منصور، نقش ایل قشقایی در تحولات سیاسی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ ، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۸، ص ۵۱٫ ↑

 

 • .غلامرضا میرزایی دره شوری ،۱۳۸۱، قشقایی ها و مبارزات مردم جنوب، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ص ۱۱۶ و حبیب الله پیمان ، همان،، صص ۲۳۵-۲۳۲٫ ↑

 

 • . مجموعه اطلاعات و آمار ایلات و طوایف عشایری ایران، تهران، سازمان امور عشایر، ۱۳۶۱، ص ۸۶٫ ↑

 

 • . حسین جدی بیات،۱۳۷۵، ↑

 

 • . ایرج افشارهمان، ص۶۲۵ ↑

 

 • . همان ص ۶۲۸٫ ↑

 

 • .باقر عاقلی ، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، جلد ۲، ص ۱۲۱۳ و صولت قشقائی ، سال های بحران، ص ۱۶ و مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران، جلد ۱، ص ۱۳۹ ↑

 

 • . حسین جدی، ص ۴۷ ↑

 

 • . عاقلی، همان، ص ۱۲۱۳ ↑

 

 • . حسین جدی، ص۴۸ ↑

 

 • . عاقلی، همان، ص ۱۲۱۳ ↑

 

 • . حسین جدی، همان، ص۴۸ ↑

 

 • . همان ، ص ۴۹ـ ۴۸ ↑

 

 • . باقر عاقلی، همان، ص ۱۲۱۳ ↑

 

 • . همان، ص۱۲۱۴ ↑

 

 • .منصورنصیری طیبی،۱۳۸۶، انقلاب مشروطیت در فارس، چاپ اول،تهران ،انتشارات وزارت امورخارجه،ص ۵٫ ↑

 

 • . جهانگیر قائم مقامی ،۱۳۶۹، نهضت آزادی خواهی مردم فارس در انقلاب مشروطه ایران، چاپ اول،تهران، چاپخانه خوشه، ص ۳۸٫ ↑

 

 • .همان، ص ۲۳٫ ↑

 

 • .محمدعلی رنجبر،۱۳۸۹، فارس از مشروطیت تا جنگ جهانی اول، چاپ اول،تهران،انتشارات سازمان اسنادوکتابخانه ملی،ص ۱۱٫ ↑

 

 • .عبدالرسول نیر شیرازی،۱۳۸۷،تحفه نیر،تصحیح وتوضیح محمدیوسف نیری،جلد۲،شیراز،نشر دریای نور، ص ۷۵-۷۴٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *