۲-۶-۳-۱-۲) ارزیابی
هدف: ارزیابی فرد برای تشخیص اشیاء معمولی و درک آنها ازطریق لمس.
مواد موردنیاز: پرده، اشیا آشنا مثل مداد،خودنویس، عینک، قاشق چایخوری، سکه، کلید، میخ، کیف چرمی و سوزن و همچنین، اشکال هندسی چون مکعب ـ کره ـ هرم برای درک اشکال.
وسایل مورد ارزیابی باید با زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد متناسب و تجربه کار با آن را داشته باشد.
شرایط انجام آزمون: آزمون در محیطی آرام، آزمودنی و درمانگر در مقابل هم در پشت میز می‌نشینند. سطح پشت دست و ساعد متبلا در وضعیت استراحت روی میز قرار می‌گیرد و اگر به دلیل ضعف حرکتی امکان دستکاری اشیاء نباشد، درمانگر به او کمک می‌کند.
روش انجام آزمون: با حذف بینایی آزمودنی، اشیا به طور تصادفی انتخاب و پس از دستکاری نام آن را می‌گوید.
امتیازبندی: (۱) اگر آزمودنی به درستی و به سرعت پاسخ دهد. (۲) اگر با تأخیر زیاد پاسخ دهد (۳) اگر فقط خصوصیات آن شیء مثل جنس، شکل و اندازه آن را یان کند. (۴) اگر آزمودنی نتواند نام شی یا خصوصیات آن را بگوید.
آزمون گرافستزیا[۳۴۴]: ‌ یکی از حس‌های تشخیصی است که با کارکرد لوب یارتیال ارتباط دارد. در این تست آزمودنی اعداد، حروف و یا اشکالی را که روی پوست او کشیده می‌شود را تشخیص می‌دهد. فقدان این توانایی را agraphestesia می‌گویند. روش اجرای آزمون با چشم‌های بسته آزمودنی، حروف اعداد و یا اشکال هندسی را روی نوک انگشتان، کف دست با استفاده از پاک کن مداد کشیده می‌شود و آزمودنی باید نام آنها را بگوید. بیماران آفازی به تصاویر حروف، اعداد یا اشکال هندسی پس از هر تحریک اشاره می‌کنند.
۲-۶-۳-۱-۲-۳) درمان: دو برنامه درمانی ایگر[۳۴۵] وفابر[۳۴۶] برای درمان این اختلال توصیه می‌شود.

برنامه درمانی ایگردرمان اختلالات حسی
لمس، شنیدن و دیدن اشیاء
لمس و شنیدن اشیاء بدون دیدن آنها
تنها لمس اشیاء بدون دیدن و شنیدن آنها، تنها دریافت TACTILE – KINESTIC
بازآموزی
ACTILE – KINESTIC:
  • شناسایی اشیاء با تفاوت زیاد: اجسام زیر با نرم یا اشکال مکعب و کروی
  • شناسایی اندازه‌های متفاوت اشیاء
  • تشخیص اشیاء بزرگ و کوچک از طریق لمس در درون کیسه و یا در زیر شن
  • شناسایی اشکال دوبعدی و سه بعدی
  • تشخیص شیء کوچک از میان چندین شیء
برنامه درمانی فابر (اختلالات حسی افراد بزرگسال و کودکان)
تنها دیدن شیء موردنظر در دست درمانگر در موقع چرخاندن آن
دستکاری شیء با دست سالم و چشم باز
دستکاری شئ با هردو دست و چشم باز
دستکاری شیء با دست مبتلا و چشم باز
دستکاری شیء در جلوی آینه یا در جعبه (افزایش درون دادهای بینایی)
تکرار این روند با چشم بسته
بیرون آوردن دو شیء از زیر شن (برای تحریک حسی بیشتر) تنها از طریق لمس شیء
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.