مقالات و پایان نامه ها

اهميت استراتژي.پایان نامه درباره راهبرد فرهنگی

دانلود پایان نامه

اهميت استراتژي

جاذبه هر رويکرد مديريتي، انتظار رهنمون شدن به سود بيشتر براي مؤسسه است اين موضوع بويژه درباره مديريت استراتژيک با تأثير عمده‌اي که برتدوين و اجراي برنامه دارد صادق است.

استراتژي ابزار بسيار قوي براي مواجهه با شرايط متغيري است که سازمان‌هاي امروز را احاطه کرده ولي طراحي آن پيچيده و ارائه آن در سازمان هزينه بر و اجراي آن پرخرج است. با اين وصف شواهدي وجود دارد که عايدي آن بيش از هزينه‌هاي آن است (فروزنده دهکردی،1394).

ويلن و هانگر خاطر نشان مي‌سازند که علت افزايش اهميت فزآينده مديريت استراتژيک، نياز سازمان‌ها به پاسخگويي به تلاطمات در حال افزايش محيطي است. از پژوهش‌هاي سالهاي اخير نيز مي‌توان به تحقيق وسيع و جامعي که توسط شافر و ديگران در 324 مؤسسه در 46 کشور مختلف انجام شد، اشاره نمود که در آن اين فرضيه که سازمان‌هاي داراي استراتژي داراي عملکرد بهتر و رشد فروش بيشتري از سازمان‌هاي فاقد استراتژي مي‌باشند(مت و ذکریا، 2015). سازمان‌ها نمي‌توانند در گذشته زندگي كنند حتي اگر در گذشته مرتكب خطايي شده باشند؛ ليكن بايد به آينده نگاه كرد و آنچه در ده سال آينده ممكن است رخ دهد را پيش بيني نمود. سازمان‌هاي نوين با توجه به عوامل مؤثر در بازار و اقليم اقتصادي رايج، به وسيله روش‌هاي نوين اداره مي‌شوند (فرد،1393).

دو پژوهشگر ديگر به نامه‌هاي کوک و فريز نيز گزارش کرده‌اند که عملکرد بسيار عالي شرکت‌هاي مورد تحقيق گوياي ديدگاه­هاي استراتژيک و توجهي است که آنها به دوره‌هاي بلند مدت تر مي‌نمايند.

دانلود پایان نامه
92