مقالات و پایان نامه ها

انواع فرهنگ­های سازمانی:پایان نامه درباره رفتارشهروندی

دانلود پایان نامه

) انواع فرهنگ­های سازمانی

برای شناسایی فرهنگ یک سازمان، مطالعه در زمینه فرهنگ­های مختلف ضروری است. از این رو صاحب­نظران برای تشخیص نوع فرهنگ شاخص­هایی را ارائه نموده­اند. انواع فرهنگ سازمانی را بر اساس الگوی اقتضایی می­توان به شرح زیر طبقه­بندی نمود(ابراهيمي بجدني؛1391):

فرهنگ مکانیکی: در سازمان­هایی با فرهنگ مکانیکی، باورهای مشترک بیش­تر متوجه ساختار رسمی، قوانین و مقررات ، روش­ها و  رویه­های استاندارد است.

فرهنگ ارگانیکی: در سازمان­هایی با فرهنگ ارگانیک، باورهای مشترک عموماً بر ساختار غیر رسمی استوار است و بیش­تر تاکیدها بر نتیجه و عملکرد است نه وسیله و ابزار کار.

همچنین آگاهی از این موضوع که فرهنگ سازمانی دارای ویژگی­های عمومی است بدین معنی است که سازمان دارای فرهنگ­های فرعی است. فرهنگ­های فرعی عبارتند از(Foscarini,2012):

فرهنگ حاکم: ارزش­های اصولی که اکثریت اعضای سازمان در آن مشترک هستند

فرهنگ­های عمومی: معمولاً در سازمان­های بزرگ می­باشد و بازتابی از شرایط و مسائل مشابهی است که مختص یک دایره یا بخش خاصی از سازمان است.

بعضی نویسندگان، فرهنگ را به فرهنگی قوی و ضعیف تقسیم کرده­اند. اگر ارزش­های اصلی فرهنگ سازمانی بطور گسترده در سطح سازمان پخش شده باشد و بطور شدید و مشتاقانه حفظ گردد و اعضای آن نسبت به ارزش­های فرهنگ متعهد باشند، گویند فرهنگ قوی است. لازم به ذکر است که سازمان­هایی که در آن­ها سیستم­های خشک بوروکراسی حاکم است، مدیران آن­ها نمیتوانند، فرهنگ سازمانی را در مجموعه اعتقادات و ارزش­ها و الگوهای رفتاری مشترک توسعه بدهند. آن­ها برای راهنمایی رفتارها از خط­مشی­ها و قوانین محکم استفاده می­نمایند. لذا مطالعات نشان می­دهد که فرهنگ قوی بیش­تر در سازمان­های ارگانیک مطرح می­شود و در این صورت، اعتقادات و ارزش­های اساسی، تأثیر مهمی بر عملکرد سازمان می­گذارد. بنابراین در حالی که تمام سازمان­ها دارای فرهنگ هستند، اما همه آن­ها تاثیر یکسان بر رضایت شغلی و عملکرد سازمان ندارند، بلکه بستگی به قدرت فرهنگی سازمان دارد. در یک فرهنگ قوی تعداد زیادی از اعضا ارزش­های بنیادی را پذیرفته، نحوه اولویت­بندی آن­ها را قبول کرده و قویاً به آن­ها پایبند هستند و در خصوص ارزش­های آن توافق زیادی بین اعضا وجود دارد(Denison,2000). به عبارتی ارزش­های اصلی سازمان که به مقیاس وسیع، مورد توجه همگان قرار گیرد؛ معرف فرهنگ قوی آن سازمان خواهد بود. هرقدر اعضای سازمان، ارزش­های اصلی را بیش­تر بپذیرند و تعهد بیش­تری نسبت به آن­ها داشته باشند، سازمان مزبور، دارای فرهنگ قوی­تری خواهد بود. فرهنگ­های قوی بر رفتار افراد، اثراتی شدیدتر دارند و موجب می­شوند، جابجایی کارکنان، به شدت کاهش یابد. فرهنگ قوی موجب تایید و توافق بالایی میان اعضای سازمان، درباره اینکه سازمان به دنبال چیست، می­شود. یک چنین اتفاق نظر کاملی، باعث انسجام، وفاداری و ایجاد تعهد زیاد نسبت به سازمان می­شود. این پدیده­ها به نوبه­ی خود، موجب می­شوند تا افراد، میل کم­تری نسبت به ترک سازمان پیدا کنند. اگر محتوای فرهنگ قوی، در یک سازمان با شرایط محیطی سازمان، سازگاری و تناسب داشته باشد، موجب اثربخشی بیش­تر خواهد شد. سازمان­های مذهبی، گروه­های فرقه­ای و شرکت­های ژاپنی، نمونه­هایی از سازمان­های دارای فرهنگ­های بسیار قوی هستند(قهرمان تبريزي و همکاران؛1390).

دانلود پایان نامه
92