مقالات و پایان نامه ها

انواع سهام؛پایان نامه درمورد سهام

دانلود پایان نامه

– انواع سهام

از نظر حقوقی که سهامدار در سرمایه شرکت دارد، سهام را می­توان به دو گروه زیر تقسیم­بندی کرد:

  • سهام سرمایه­ای: که خود به دو نوع سهام عادی و ممتاز دسته­بندی می­شود.
  • سهام انتفاعی

از نظر ماهیت آورده سهام به دو نوع زیر تقسیم­بندی می­شود:

  • سهام نقدی
  • سهام غیر نقدی

از نظر شکل نیز به انواع زیر تقسیم­بندی می­شود:

 

در تقسیم­بندی دیگری سهام را به انواع زیر تقسیم­بندی می­کنند:

  • سهام ارزشي[1]
  • سهام رشدي[2]
  • سهام چرخه­اي
  • سهام پرمخاطره
  • سهام تدافعي

[1]. Value Stocks

[2]. Growth Stocks

دانلود پایان نامه
92