امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب …

۱- دسترسی دائم: دارندۀ تلفن همراه در اکثر مواقع آن را همراه خود دارد. بنابراین شرکت می‌تواند به طور دائم و در مواقع لازم با مشتریان خود ارتباط برقرار نماید.۲- اثر ویروسی : پیام‌های ارسالی …