تلاشهای کودک برا موفق شدن تحت اثر ارزشهای رسیدن، انتظار توفیق، بدست اومده که از توفیق خود دارن و دلیل یابیای آنانه. والدین از راه بالا بردن انتظارات مناسب خود،      می تونن کارکرد تحصیلی کودکان خود رو به سطح برتر جهت بدن. در مطالعه ای که در این مورد در دانشگاه میشیگان درباره موفقیت در ریاضیات انجام قبول کرد، معلوم شد ارزشی که والدین واسه قلمروهای جور واجور قائلند، ارزشهای فرزندان رو تحت اثر قرار میدن. اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین درک والدین از تواناییای فرزندان در احساس کارآیی و انتظارات اونا اثر مستقیم داره. انتظار کودکان از موفقیت به انتظار والدینشون بیشتر بستگی داره تا کارکرد خودشون. ً بدست اومده که والدین از تواناییهای فرزندنشان دارن، مستقیماً در اعتماد به نفس کودکان و اندازه موفقیت اونا اثر میذاره. هم اینکه والدین در تشکیل نگاه کودکان تأثیرگذار هستن. مهمترین نقش اونا در مورد کارکرد تحصیلی فرزندان ایجاد محیطی روانی – عاطفی آروم و مناسب، جفت و جور کردن کتابای غیردرسی و وسایل آموزشیه (بیابانگرد، ۱۳۷۸).

اعتماد به نفس